Potwierdzanie obecności w pracy przez pracownika

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest informowanie pracownika o sposobie potwierdzania obecności w pracy. Z kolei podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, a także przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku.

To w jaki sposób pracodawca powiadomi pracownika o sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy zależy od tego czy pracodawca jest zobowiązany do tworzenia regulaminu pracy w zakładzie pracy.

Jeśli pracodawca jest zobowiązany do tworzenia regulaminu pracy, informację o przyjętym sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy umieszcza w treści tego dokumentu.

Pracownik natomiast zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu pracy choć w praktyce (z różnych powodów) bardzo często jedynie podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z treścią tego dokumentu (co oczywiście nie powinno mieć miejsca).
Jeśli pracodawca nie jest zobowiązany do tworzenia regulaminu pracy, ma obowiązek poinformować pracownika o sposobie przybycia i obecności w pracy w dokumencie, który potocznie nazywany jest „informacją o warunkach zatrudnienia”. Pracodawca ma obowiązek wręczenia pracownikowi tego dokumentu w terminie 7 dni od zawarcia z pracownikiem umowy o pracę.

Sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy jest dowolny. Pracodawca podejmuje decyzję w zakresie potwierdzania przez pracownika przybycia i obecności w pracy.

Popularne niegdyś papierowe listy obecności powoli przechodzą do lamusa. Konieczność comiesięcznego drukowania list obecności, łatwy dostęp osób trzecich do tego dokumentu oraz gromadzenie nadmiernej ilości papieru powoduje, że pracodawcy coraz częściej decydują się na inne rozwiązania w zakresie kontroli czasu pracy, np. tablety pełniące w firmie rolę elektronicznej listy obecności lub aplikacje instalowane w telefonie pracownika służące do rejestracji czasy pracy wraz z geolokalizacją.

Udostępnij

Popularne

Monitoruj i ulepszaj

Wypróbuj Moniti

14 dni za darmo, bez zobowiązań

Może Cię zainteresować

Systemy czasu pracy – wszystko co warto wiedzieć

Praca na etacie kojarzy się ze stałością zatrudnienia – przeciętnie 8 godzinami dziennie spędzonymi na obowiązkach zawodowych, od poniedziałku do piątku. Warto jednak wiedzieć, że ten najbardziej rozpowszechniony system czasu pracy nie jest jedynym.

Jak długo i gdzie przechowywać ewidencję czasu pracy?

Przepisy prawa pracy nie precyzują w jakich miejscach w zakładzie pracy należy zainstalować rejestrator czasu pracy. W związku z brakiem wytycznych w tym zakresie, pracodawca ma swobodę co do umiejscowienia urządzeń do rejestracji czasu pracy.

Rejestrator czasu pracy – gdzie go zainstalować?

Przepisy prawa pracy nie precyzują w jakich miejscach w zakładzie pracy należy zainstalować rejestrator czasu pracy. W związku z brakiem wytycznych w tym zakresie, pracodawca ma swobodę co do umiejscowienia urządzeń do rejestracji czasu pracy.

Monitoring wizyjny, a kontrola czasu pracy pracowników

Jednym z coraz częściej używanych rozwiązań w zakładach pracy jest stosowanie elektronicznych rejestratorów czasu pracy, które z powodzeniem odnotowują nie tylko godziny pracy pracownika, ale również czas jego przerwy oraz potencjalne nieobecności.