Potwierdzanie obecności w pracy przez pracownika

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest informowanie pracownika o sposobie potwierdzania obecności w pracy. Z kolei podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, a także przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku.

To w jaki sposób pracodawca powiadomi pracownika o sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy zależy od tego czy pracodawca jest zobowiązany do tworzenia regulaminu pracy w zakładzie pracy.

Jeśli pracodawca jest zobowiązany do tworzenia regulaminu pracy, informację o przyjętym sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy umieszcza w treści tego dokumentu.

Pracownik natomiast zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu pracy choć w praktyce (z różnych powodów) bardzo często jedynie podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z treścią tego dokumentu (co oczywiście nie powinno mieć miejsca).
Jeśli pracodawca nie jest zobowiązany do tworzenia regulaminu pracy, ma obowiązek poinformować pracownika o sposobie przybycia i obecności w pracy w dokumencie, który potocznie nazywany jest „informacją o warunkach zatrudnienia”. Pracodawca ma obowiązek wręczenia pracownikowi tego dokumentu w terminie 7 dni od zawarcia z pracownikiem umowy o pracę.

Sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy jest dowolny. Pracodawca podejmuje decyzję w zakresie potwierdzania przez pracownika przybycia i obecności w pracy.

Popularne niegdyś papierowe listy obecności powoli przechodzą do lamusa. Konieczność comiesięcznego drukowania list obecności, łatwy dostęp osób trzecich do tego dokumentu oraz gromadzenie nadmiernej ilości papieru powoduje, że pracodawcy coraz częściej decydują się na inne rozwiązania w zakresie kontroli czasu pracy, np. tablety pełniące w firmie rolę elektronicznej listy obecności lub aplikacje instalowane w telefonie pracownika służące do rejestracji czasy pracy wraz z geolokalizacją.

Udostępnij

Popularne

Monitoruj i ulepszaj

Wypróbuj Moniti

14 dni za darmo, bez zobowiązań

Może Cię zainteresować

Potężne wsparcie

Nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że nasza aplikacja naprawdę pomaga firmom w rozwijaniu ich pełnego potencjału. Niemniej jednak, każdy dowód uznania ze strony rynku, wciąż traktujemy

Praca w niedzielę – co warto wiedzieć?

Większość osób wykonuje swoje obowiązki zawodowe od poniedziałku do piątku. Dzięki temu w sobotę i niedzielę zyskują czas dla bliskich czy na odpoczynek. Jednakże nie wszyscy mogą korzystać z wolnych weekendów. Praca w niedzielę i święta to rzeczywistość wielu zatrudnionych, szczególnie w tzw. kluczowych branżach. Kto i kiedy może pracować w weekendy? Jak przepisy regulują pracę w niedzielę i należne za nią wynagrodzenie? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule, zapraszamy do lektury!