fbpx

Panel zarządzania Moniti, Twoje narzędzie do lepszego zarządzania firmą i pracownikami

Funkcje

Jakie możliwości zyskujesz z panelem zarządzania Moniti?

Monitoruj aktywność Twoich pracowników

Miej wgląd w godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy Twoich pracowników

Łatwo i szybko sprawdzaj lokalizacje Twoich pracowników oraz ich status

Wyświetlaj trasy pracowników, które przebyli w trakcie dnia pracy

Generuj raporty obecności i wypłat jednym kliknięciem

Wygeneruj raport obecności oraz ewidencji czasu pracy dla całego Twojego zespołu dla wybranego przez Ciebie okresu

Wygeneruj raport lokalizacji lub oddziałów aby lepiej kontrolować placówki Twojej firmy

Przygotowane raporty możesz pobrać w popularnych formatach .pdf oraz .xls (excel)

Sprawdzaj i zarządzaj wnioskami urlopowymi

Szybko i łatwo planuj pracę w swojej firmie dzięki przejrzystemu kalendarzowi z urlopami Twoich pracowników

Sprawdzaj status zgłoszonych przez Twoich pracowników wniosków urlopowych oraz zatwierdzaj je prosto z panelu

Niski koszt wdrożenia i utrzymania

Twoi pracownicy już nigdy nie zapomną włączyć lub wyłączyć rejestracji czasu pracy dzięki automatycznym przypomnieniom opartym o ich geolokalizację.

Automatyczne zliczanie dystansu

Zapomnij o konieczności ręcznego zapisywaniu przebiegu trasy, punktu początkowego i celu podróży. Moniti zrobi to automatycznie.

Inteligentne zarządzanie zużyciem baterii

Doskonała wydajność baterii dzięki wykrywaniu ruchu opartemu na akcelerometrze. GPS jest automatycznie czasowo wyłączany gdy urządzenie jest nieruchome, na przykład podczas postoju na światłach.

Przypisanie czasu do odpowiedniego oddziału

Jeżeli w momencie rozpoczęcia pracy pracownik znajduje się w oddziale firmy to automatycznie czas pracy zostanie przypisany do tego oddziału i uwzględniony w raporcie.

W Moniti na pierwszym miejscu stawiamy kwestię Twojej prywatności. Przestrzegamy standardów wynikających z RODO, naszego regulaminu oraz polityki prywatności. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo dzięki regularnym kopiom zapasowym, audytom bezpieczeństwa systemów oraz szyfrowania danych.

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest dokładność modułu GPS? Jak często pozycja pracownika aktualizuje się w panelu administratora?

Dokładność GPS zależy od wielu czynników, na otwartej przestrzeni przy dobrej pogodzie zazwyczaj wynosi 5-10 metrów. Jeżeli pracownik przebywa w zamkniętym pomieszczeniu wtedy dokładność GPS może znacząco spaść do 100-200 metrów. W ustawieniach pracownika może zdefiniować jaka dokładność GPS będzie wymagana. Pozycja pracownika w panelu administratora jest aktualizowana co ok 300 metrów.

Czy pracownik będzie wiedział kiedy jest uruchomiona funkcja monitoringu GPS?

Tak, według przepisów prawa pracownik musi być informowany kiedy jego pozycja jest monitorowana. Aplikacja jeżeli pracownik ma rozpoczętą pracę będzie go o tym informować za pomocą komunikatu "Monitoring GPS aktywny" w pasku powiadomień systemowych.

Jakie są wymagania sprzętowe do uruchomienia monitoringu GPS w telefonie?

Dowolny tablet lub smartphone z systemem operacyjnym Android (min. wersja 5.1) lub iOS (min. wersja 11) oraz wbudowany moduł GPS i dostęp do internetu.

Czy wymagany jest dostęp do internetu przez cały dzień pracy?

Internet jest wymagany tylko podczas rozpoczynania lub kończenia pracy. Przebyta trasa pracownika zapisuje się w urządzeniu do momentu uzyskania połączenia z internetem.

Czy pozycja pracownika jest monitorowana po zakończeniu przez niego pracy?

Nie, wszystkie dane na temat pozycji pracownika są zbierane tylko podczas jego pracy i pracownik jest o tym jednoznacznie informowany.