Blog

Dowiedz się o nowinkach prawnych i technologicznych, które poprawią działanie Twojej firmy

Prawo pracy

Rejestrator czasu pracy – gdzie go zainstalować?

Przepisy prawa pracy nie precyzują w jakich miejscach w zakładzie pracy należy zainstalować rejestrator czasu pracy. W związku z brakiem wytycznych w tym zakresie, pracodawca ma swobodę co do umiejscowienia urządzeń do rejestracji czasu pracy.

Czytaj więcej

Monitoruj i ulepszaj

“Nie można zarządzać i usprawniać tego co nie jest mierzone”

Polecane