Blog

Aktualizacja 11.10.2021 r.

Rozbudowana rola menadżerów i struktura oddziałów i fotopotwierdzenia w aplikacji Moniti Personal

Aktualizacja 18.09.2021 r.

Rozbudowana rola menadżerów i struktura oddziałów i fotopotwierdzenia w aplikacji Moniti Personal

Zdjęcia pracowników jako forma potwierdzania obecności w pracy w 2021 roku

Ewidencja czasu pracy i fotopotwierdzenia Zasadą jest, że pracodawca musi prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika. Jej celem jest prawidłowe ustalenie wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Obowiązek ten wyjątkowo nie dotyczy pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających

Monitoring GPS aktywności pracowników
Monitoring GPS pracowników a prawo pracy w 2021 roku

Dziś praca zdalna i hybrydowa przestały być domeną programistów. I niewielu już dziwi, że pracownik banku lub urzędu może pracować w dowolnej lokalizacji i w elastycznym wymiarze czasu pracy. Zmiany zrodziły potrzebę modyfikacji utartych modeli zarządzania personelem i planowania czasu

Spóźniony pracownik pracuje do późna
Czy pracownik może odpracować czas spóźnienia?

Przepisy prawa pracy nie odpowiadają na to pytanie. Nie mniej zgodnie z art. 151 Kodeksu pracy, nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia

Ewidencja czasu pracy, kadrowa z papierami
Ewidencja czasu pracy pracowników – o czym należy pamiętać

Pracodawca ma bezwzględny obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie. Natomiast w stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników

Spóźniony pracownik, wściekły szef
Czy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z powodu spóźnień? W jaki sposób rejestrować spóźnienia pracowników?

Pracownik jest zobowiązany do wywiązywania się ze swoich obowiązków pracowniczych, zwłaszcza dotyczących przestrzegania czasu pracy. Pracodawca nie powinien nadużywać przysługujących mu uprawnień dających możliwość „ukarania” pracownika za jednorazowe spóźnienia. Należy jednak pamiętać, że pracodawca ma możliwość zareagowania na powtarzające się

Dane biometryczne, skanowanie siatkówki oka
Potwierdzanie obecności w pracy zdjęciem pracownika a dane biometryczne

Pojęcie danych biometrycznych wynika z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

Rozkład czasu pracy w zakładzie pracy

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy oraz przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku.  Przestrzeganie czasu pracy przez pracownika polega na punktualnym rozpoczynaniu i kończeniu pracy, jak również przebywaniu i wykonywaniu

Potwierdzanie obecności w pracy przez pracownika

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest informowanie pracownika o sposobie potwierdzania obecności w pracy. Z kolei podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, a także przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku. To w