Prawo pracy

Rejestrator czasu pracy – gdzie go zainstalować?

Przepisy prawa pracy nie precyzują w jakich miejscach w zakładzie pracy należy zainstalować rejestrator czasu pracy. W związku z brakiem wytycznych w tym zakresie, pracodawca ma swobodę co do umiejscowienia urządzeń do rejestracji czasu pracy.

Czytaj więcej
Prawo pracy

Potwierdzanie obecności w pracy przez pracownika

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest informowanie pracownika o sposobie potwierdzania obecności w pracy. Z kolei podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, a także przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku.

Czytaj więcej

Monitoruj i ulepszaj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Polecane