Aktualizacja panelu zarządzania i Kiosku

Zmiana lokalizacji pobierania raportów Ewidencji
Pobieranie raportów Ewidencji zostało przeniesione do zakładki Obecności → Ewidencja, co usprawnia proces zarządzania obecnościami.

Korekta przeliczania dni urlopowych
Naprawiono błąd w przeliczaniu dni urlopowych, gdy święto wypadło w weekend. Poprawka ta zapewnia prawidłowe wyliczanie wynagrodzeń za dni urlopowe.

Usprawnienia w zakładce Ewidencja
Zakładka Ewidencja została poprawiona – teraz dodane obecności są wyświetlane natychmiast na liście bez potrzeby przeładowania strony.

Automatyczne odświeżanie podsumowania godzin
W szczegółach Ewidencji naprawiono funkcję odświeżania podsumowania godzin po zmianie zakresu dat.

Mapa z lokalizacją pracowników w Zespół Teraz
Mapa z lokalizacją teraz jest dostępna także dla akcji z geolokalizacją

Korekta błędu w wyświetlaniu godzin przerw
Poprawiono błąd, przez który godziny przerwy w raportach Oddziałów wyświetlały się wszystkie w każdym dniu.

Nowa funkcja w Kiosku dla pracowników
Pracownicy z przypisanymi kilkoma stanowiskami mogą teraz wybrać, na jakim stanowisku pracują.