Chcesz Wprowadzić Rejestrację Czasu Pracy? Uważaj na Te Rzeczy

Smiling employee at computer workstation in a modern office setting.

Wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy (RCP) może być kluczowym krokiem w usprawnieniu zarządzania czasem pracy w Twojej firmie. Jednak, jak każde nowe rozwiązanie, może napotkać pewne wyzwania. Ten artykuł ma na celu zidentyfikować potencjalne trudności i zasugerować sposoby ich rozwiązania, mając na uwadze, że celem RCP jest promowanie uczciwości i transparentności, a nie śledzenie pracowników. […]

Monitoring wizyjny, a kontrola czasu pracy pracowników

Elektroniczne rejestratory czasu pracy zamiast monitoringu wizyjnego! Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca może używać monitoringu jedynie w celach bezpieczeństwa, ochrony mienia, kontroli produkcji i zachowania tajemnicy. Elektroniczne systemy oferują skuteczną identyfikację bez naruszania prywatności pracowników. Czy zdjęcie pracownika to biometria? Odpowiedź w artykule!

Ewidencja czasu pracy pracowników – o czym należy pamiętać?

Prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy to klucz do rzetelnego rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Jakie dokumenty powinny znaleźć się w tej dokumentacji? Czym jest ewidencja czasu pracy i jakie nowości wprowadziło rozporządzenie z 2018 roku? Sprawdź, jak elektroniczne rejestratory ułatwiają monitorowanie czasu pracy!

Potwierdzanie obecności w pracy zdjęciem pracownika, a dane biometryczne

Pojęcie danych biometrycznych w kontekście prawa pracy i RODO. Zgoda pracownika a przetwarzanie danych biometrycznych. Czy elektroniczne rejestratory czasu pracy, wykorzystujące foto-rejestrację, uznawane są za przetwarzające dane biometryczne? Sprawdź, czy spełniają warunki określone w przepisach!

Systemy czasu pracy – wszystko co warto wiedzieć

Zapraszamy do pełnej rozprawy na temat systemów czasu pracy! Poznaj 7 różnych modeli, ich charakterystykę i zastosowanie w różnych branżach. Czym jest podstawowy system czasu pracy, równoważny, zadaniowy, przerywany, w ruchu ciągłym, skróconego tygodnia pracy oraz weekendowy? Dowiedz się, jakie są regulacje prawne, zalety i wady każdego z systemów, oraz jakie wymogi musisz spełnić, by je wprowadzić w swojej firmie. Odkryj, który system czasu pracy jest najlepiej dostosowany do specyfiki Twojej branży!

Jak długo i gdzie przechowywać ewidencję czasu pracy?

Zapraszamy do zgłębienia tajników ewidencji czasu pracy! Dowiedz się, czy dotyczy ona wszystkich pracowników, jak prawidłowo ją przechowywać, oraz jak postępować po zakończeniu umowy. Odkryj, dlaczego to ważne dla pracodawcy i pracownika!

Czy pracownik może odpracować czas spóźnienia?

Spóźnienia do pracy mogą skutkować odpracowaniem czasu, ale czy to zawsze zgodne z prawem? Przepisy nieprecyzyjne, a elektroniczne rejestratory czasu mogą pomóc. Sprawdź, jak radzić sobie z nieobecnościami pracowników.

Monitoring GPS pracowników, a prawo pracy w 2024 roku

Zmieniający się krajobraz pracy, zdalność i elastyczność czasu stawiają pracodawców przed nowymi wyzwaniami. Wśród narzędzi adaptacyjnych pojawia się geolokalizacja z udziałem GPS, ale czy to zgodne z prawem? Sprawdźmy, jakie wymogi stawia prawo pracy i RODO.