Nowe funkcje bezpieczeństwa i ulepszenia w modułach

Wzmocnienie bezpieczeństwa hasła
Dodano funkcję silnych haseł dla firm z planem Enterprise, dostępną w Profil → Ustawienia.

Nowy wzór wniosku urlopowego w formacie PDF
Zmieniono wzór pojedynczego wniosku urlopowego na format jednostronnego dokumentu z miejscem na podpis, co ułatwia jego archiwizację w teczce pracowniczej.

Zmiana układu grafiku pracy
Grafik pracy w widoku tygodniowym teraz zaczyna się od poniedziałku i kończy na niedzieli, co jest bardziej intuicyjne dla użytkowników przyzwyczajonych do standardowego układu tygodnia.

Eliminacja krótkich zadań z czasem pracy
Czas zadań trwających krócej niż 60 sekund nie jest już rejestrowany, co eliminuje problem zawyżania czasu pracy przez zaokrąglanie krótkich wejść.

Naprawa błędu przy zapisie edytowanego pracownika
Usunięto błąd, który wyświetlał komunikat o zajętym numerze PIN podczas próby zapisu zmian w danych pracownika, zwiększając płynność procesu edycji.