Nowości i poprawki: maksymalny czas przerwy, ustawienia grafiku i duplikowanie zadań

Ustawienie maksymalnego czasu przerwy w rozliczeniach

Dodano opcję określenia maksymalnego czasu przerwy w Edycji pracownika → Rozliczeniowe. Czas przerwy przekraczający ustalone limity nie będzie wliczany do wynagrodzenia, zapewniając sprawiedliwe rozliczenia.

Elastyczne ustawienia czasu pracy w Grafiku Pracy

W module Grafik Pracy wprowadzono opcje zezwalające na wcześniejsze wejścia i późniejsze wyjścia pracowników. Ustawienie to pozwala na automatyczne wyrównanie czasu pracy do zdefiniowanego grafiku, eliminując ręczne korekty.

Funkcja duplikowania zadań

Umożliwiono łatwe duplikowanie zadań z możliwością nadania nowej nazwy i wybrania parametrów do skopiowania, takich jak osoba przypisana czy termin. To ulepszenie przyspiesza proces tworzenia podobnych zadań.

Korekta widoków dla menedżerów

Naprawiono błąd, który powodował, iż menedżerowie widzieli inne elementy interfejsu niż te przypisane do ich dostępów. Teraz widoki są dostosowane do uprawnień, zapewniając zgodność z ustawieniami dostępu.