Optymalizacja szybkości działania systemu oraz drobne poprawki

Przyspieszenie działania modułu Obecności
Działanie zakładki Obecności zostało znacząco przyspieszone. Dla firm z liczbą pracowników powyżej 50, moduł ten działa teraz około 60% szybciej, co poprawia efektywność zarządzania czasem pracy.

Naprawa błędu grupowego zatwierdzania dni
Naprawiono błąd, przez który grupowo zatwierdzone dni nie zapisywały się poprawnie. Dzięki tej korekcie, działania administracyjne są teraz bardziej niezawodne i efektywne.

Korekta błędu w wyświetlaniu godzin pracy
Naprawiono sporadycznie występujący problem, przez który godziny pracy od-do w module Obecności nie wyświetlały się prawidłowo.

Usprawnienia działania chmury
Wprowadzono usprawnienia związane z działaniem chmury, które mają na celu poprawę stabilności i niezawodności całego systemu.