Poprawione zatrzymywanie licznika czasu do zadania lub projektu po opuszczeniu obszaru

Poprawne zatrzymywanie licznika czasu do zadania lub projektu

Poprawiliśmy funkcjonalność licznika czasu zadania i projektu, który teraz zatrzymuje się poprawnie po opuszczeniu obszaru zadania lub projektu. Dzięki tej zmianie, czas zadań i projektów jest rejestrowany bardziej precyzyjnie, eliminując błędy w rozliczeniach.

Udoskonalenie filtrów w sekcji urlopów

Naprawiliśmy problem z działaniem filtrów w sekcji urlopów, co oznacza, że teraz filtrowanie wniosków urlopowych jest bardziej intuicyjne i skuteczne.

Eliminacja błędu przy planowaniu grafiku

Zajęliśmy się problemem z komunikatem o błędzie, który wyskakiwał podczas planowania grafiku. Błąd ten uniemożliwiał płynne korzystanie z funkcji planowania. Teraz można tworzyć i modyfikować grafiki pracy bez nieprzewidzianych przeszkód.