Poprawki działania kodów QR w aplikacji Kiosk

Ulepszenie czytelności QR kodów

Poprawiono wyświetlanie maski dla kodów QR, zapewniając wyraźne wycięcie na środku ekranu. Usunięto problem z zasłanianiem całego ekranu białym kwadratem.

Łatwiejsze skanowanie kodów QR

Zaktualizowano funkcję skanowania kodów QR, umożliwiając ich rozpoznawanie w dowolnym miejscu ekranu.