Poprawki w obliczaniu dni urlopowych i optymalizacja trybu ciemnego

Nieprawidłowo wyliczone dni urlopowe

Poprawiliśmy błąd, który niepoprawnie obliczał dni urlopowe, gdy święto przypadało w weekend. Teraz dni urlopowe są wyliczane prawidłowo, również w sytuacji, gdy święto wypada w sobotę lub niedzielę.

Tryb ciemny w aplikacji Personal

Naprawiliśmy problem z trybem ciemnym w aplikacji Personal, który uniemożliwiał prawidłowe wyświetlanie zaplanowanych dni pracy, zegarów i innych elementów interfejsu. Teraz wszystkie elementy aplikacji, w grafik pracy, są widoczne w trybie ciemnym.