Poprawki zakładki Zespół oraz ulepszenia dla kodów QR w aplikacji Kiosk

Korekta wyświetlania zakładki Zespół

Naprawiono błąd w zakładce Zespół, który powodował, że menedżerowie widzieli więcej pracowników niż powinni. Teraz lista pracowników odzwierciedla rzeczywisty zespół danego menedżera.

Przywrócenie przycisku “Dodaj pracownika” dla menedżerów

Przycisk “Dodaj pracownika” został przywrócony dla menedżerów posiadających odpowiednie uprawnienia.

Ulepszenie listy do konfiguracji kart NFC

Zmieniliśmy sposób wyświetlania pracowników na liście konfiguracji kart NFC. Teraz pracownicy bez przypisanej karty są wyświetlani na górze listy, a ci z przypisaną kartą poniżej. Dodatkowo, wprowadzono pole do wyszukiwania pracownika, co znacznie ułatwia zarządzanie kartami.

Nałożona maska na podgląd QR kodów

Wprowadziliśmy maskę na podgląd QR kodów, aby odpowiadać na obawy pracowników związane z robieniem zdjęć w trakcie skanowania kodu. Ta zmiana sugeruje odbicie kodu QR, co ma na celu ochronę prywatności pracowników w sytuacjach, gdy funkcja fotopotwierdzenia nie jest wykorzystywana przez pracodawcę.

Automatyczne odświeżanie podglądu kodów QR

Dodano funkcję automatycznego odświeżania w tle dla podglądu kodów QR, aby zapobiec błędom powodującym ich zniknięcie. Ta poprawka zapewnia ciągłość działania kodów QR, eliminując potrzebę ręcznego odświeżania aplikacji przez użytkowników.