Rozszerzenia i optymalizacje w zarządzaniu zadaniami, umowami oraz panelu zarządzania

Nowa zakładka Czas i koszt w zadaniach i projektach
Dodano nową zakładkę „Czas i koszt”, która prezentuje:

  • W zakładce Pracownicy: ogólny czas poświęcony na projekty i zadania przez pracownika oraz jego koszt w danym okresie.
  • W zakładce Projekty: ogólny czas poświęcony na projekt i jego koszt w wybranym okresie. Obie zakładki oferują możliwość pobrania zestawienia z bardziej szczegółowymi danymi, takimi jak czas poświęcony na poszczególne zadania i ich koszty.

Zmiana godziny wysyłania automatycznych raportów
Czas wysyłania automatycznych raportów został zmieniony z 6:00 na 23:00, co lepiej odpowiada potrzebom użytkowników końcowych.

Rozbudowa przycisku wyboru daty
Przycisk z wyborem daty w całym panelu został rozbudowany o predefiniowane zakresy dat (dzisiaj, wczoraj, ostatnie 30 dni, ten miesiąc, i inne), co ułatwia szybszy dostęp do danych za określone okresy.