Rozszerzone funkcjonalności i poprawki: Eksporter raportów, ulepszenia w grafiku, integracje

Nowa funkcja Eksporter dla automatycznego raportowania
Wprowadziliśmy funkcję Eksporter, umożliwiającą automatyczne wysyłanie raportów na serwer FTP klienta w cyklach dziennych, tygodniowych i miesięcznych. Dostępna z Obecności → Ustawienia, ta opcja usprawnia zarządzanie raportami o czasie i wynagrodzeniu.

Wprowadzenie raportu SAP
Dodano nowy rodzaj raportu, „Raport SAP”, zwiększając funkcjonalność naszego oprogramowania i dostosowując go do specyficznych potrzeb firm.

Ulepszenia w zaokrąglaniu godzin pracy
Ustawienia zaokrąglania godzin pracy zostały przeniesione do Obecności → Ustawienia i są teraz lepiej komunikowane dzięki usprawnieniom interfejsu. Funkcja ta będzie jeszcze przez pewien czas dostępna również z Profil → Ustawienia.

Poprawa podsumowania czasu w Grafiku Pracy
Czas zaplanowanego grafiku pracy na pracownika został przywrócony do swojego pierwotnego miejsca w module Grafik Pracy, co ułatwia zarządzanie i planowanie.

Naprawa licznika czasu przy włączonym GPS
Naprawiono błąd, przez który czas ręcznie liczony do zadania przestawał się liczyć, gdy pracownik miał włączony moduł Monitoring GPS.

Zapobieganie duplikacji numerów PIN
Wprowadziliśmy zabezpieczenie, uniemożliwiające nadanie dwóm pracownikom tego samego numeru PIN.

Korekta błędu w dodawaniu obecności
Naprawiono błąd uniemożliwiający dodanie obecności z zakładki Ewidencja, spowodowany niedziałającym przyciskiem “Dodaj” po wyszukaniu pracownika.