Naprawa edycji administratorów przez właściciela konta

Zlikwidowano problem, który uniemożliwiał właścicielowi konta edytowanie użytkowników z rolą administrator.

Możliwość usunięcia konta przywrócona

Rozwiązano kwestię brakującego przycisku, który uniemożliwiał usunięcie konta.

Poprawki w kalkulatorze cen

Naprawiono błędy w przeliczaniu cen, zapewniając dokładność i niezawodność kalkulacji.

Wyświetlanie danych kontaktowych w zakładce Zespół

Usunięto błąd, przez który dane kontaktowe pracowników nie były widoczne na liście w zakładce Zespół.