Odświeżony moduł “Czas Pracy i Obecności” oraz Menu nawigacyjne

W tym artykule przedstawiamy:

1. Dlaczego wprowadzamy omawiane zmiany?
2. Krótko o nowym, multifunkcjonalnym menu
3. Jak zmienił się moduł Czas pracy i obecności i jak zmniejszy ilość pracy do podjęcia w Moniti przez przełożonych

Transformacja zarządzania czasem pracy i obecnością dla lepszej efektywności i przejrzystości

W Moniti rozumiemy, jak ważny jest jasny i efektywny system monitorowania czasu pracy i obecności. Dlatego z radością ogłaszamy wprowadzenie naszego odświeżonego modułu “Czas pracy i obecności”, zaprojektowanego, aby przynieść nowy poziom dostępności i prostoty w monitorowaniu oraz zarządzaniu godzinami pracy i obecnością.

Dlaczego nastąpiła ta zmiana?

Wraz z rosnącą liczbą firm, które dołączają do Moniti, rosną również wymagania związane z efektywnym zarządzaniem pracą zespołów. Niestety z czasem wpłynęło to na przejrzystość i wygodę użytkowania panelu zarządzania. To z kolei wymagało od kierowników poświęcania więcej czasu niż niezbędne na przeglądanie i analizowanie danych. Aby sprostać temu wyzwaniu, wprowadziliśmy zmiany mające na celu uproszczenie procesu wdrażania i ułatwienie zarządzania czasem pracy, co pozwala na zwolnienie cennych zasobów czasowych. Te udoskonalenia mają na celu umożliwić naszym użytkownikom skupienie się na aspektach działalności, które są kluczowe dla sukcesu ich firmy.

Uporządkowane menu: Prostota spotyka funkcjonalność

Zacznijmy od zmiany, która wpłynęła na całą aplikacje Moniti i powstała z myślą o lepiej poukładanym i prostszym w używaniu systemie. Jak mogliście zauważyć, struktura menu w Moniti przeszła w ostatnim czasie kilka zmian. Poznajcie nasze spostrzeżenia i podjęte akcje mające na celu optymalizację tego elementu:

 

1. Rozbudowane menu

Przeprojektowane menu teraz lepiej współgra z modułem, z którego aktualnie korzystasz. Przenosimy kluczowe zakładki związane z wybranym modułem do dodatkowego menu narzędziowego, które wcześniej były na górze ekranu. Dzięki temu zyskasz nie tylko przestrzeń dla nowych funkcji, ale i dostęp do kluczowych informacji, jak status kiosków czy rozbudowane tabele danych.

2. Podział menu na dwuczęściową strukturę

menu zostało podzielone na dwie intuicyjne sekcje. U góry znajdziesz zakładki fundamentalne dla systemu, takie jak Pulpit czy Zespół, gdzie możesz monitorować działanie systemu i zarządzać strukturą firmy. W dolnej części ekranu umieściliśmy moduły, zapewniając łatwy dostęp do wszystkich funkcji.

3. Zmiany wizualne dla większej przejrzystości

Reagując na Wasze sugestie, zastąpiliśmy mniej intuicyjne ikony w menu bardziej zrozumiałymi symbolami. Każda pozycja menu teraz ma wyraźną nazwę widoczną od razu, eliminując potrzebę najechania kursorem.

Nowy moduł “Czas pracy i obecności”

Integracja Zakładek 'Dni' i 'Historia Akcji'

Dostrzegając, że oddzielne zakładki ‘Dni’ i ‘Historia Akcji’ mogły powodować zamieszanie i nieefektywność podczas przeglądania czasu pracy pracowników, zdecydowaliśmy się na ich integrację. Dotychczasowe rozwiązanie często wymagało od przełożonych ciągłego przełączania się między zakładkami i powtarzania procesu filtrowania, co było czasochłonne i męczące.

W odpowiedzi na te wyzwania, wprowadziliśmy zakładkę ‘Dzień’, która łączy w sobie wszystkie kluczowe informacje. Zaprojektowana z myślą o intuicyjności i szybkości dostępu, zakładka ‘Dzień’ gwarantuje, że wszystkie niezbędne dane dotyczące czasu pracy są teraz łatwo dostępne w jednym, uporządkowanym miejscu. Pozwól, że przedstawię Ci kluczowe aspekty tego nowego, ulepszonego widoku.

1. Nieprawidłowości na pierwszy rzut oka, dzięki poukładanym ostrzeżeniom

Żółta ikona wykrzyknika na liście obecności teraz natychmiast sygnalizuje każdą nieprawidłowość związaną z pracą. Kliknięcie na pracownika ujawnia szczegóły problemu, takie jak automatyczne zakończenie pracy przez system. Po zatwierdzeniu dnia, ikona znika z listy dla zachowania przejrzystości, lecz informacje o nieprawidłowościach są zachowane w szczegółach dnia.

2. Proste zatwierdzanie dnia pracy prosto z listy obecności

Teraz możesz z łatwością zatwierdzić dni pracy bezpośrednio z listy obecności. W ostatniej kolumnie tabeli znajdziesz przycisk umożliwiający zatwierdzenie danego dnia. Po zatwierdzeniu, żadne akcje pracownika z tego dnia nie wpłyną już na zapisy w systemie. Zatwierdzanie dnia pełni funkcję kontrolną i nie jest wymagana do innych czynności w panelu zarządzania.

3. Codzienna efektywność dzięki szybkiej nawigacji między dniami

Od teraz przełączanie się między dniami nie wymaga ponownego otwierania filtrów aby zmienić dzień jaki chcemy zobaczyć. Jeśli tylko chcesz przełączyć się na poprzedni dzień wystarczy kliknąć w ikonę strzałki obok daty u góry, a obecności na liście automatycznie się przełączą. Potrzebujesz sprawdzić konkretną datę? Wybierz ją z kalendarza.

4. Przeglądanie dni – wszystko o pracy w jednym miejscu

Zaktualizowany widok obecności został zaprojektowany, aby ułatwić dostęp do kluczowych informacji. Teraz, po kliknięciu na pracownika, natychmiast widoczne są wszystkie istotne dane, takie jak czas pracy, oddział, stanowisko, fotopotwierdzenia oraz adres. To usprawnienie zapewnia przejrzystość i centralizuje wszystkie ważne informacje w jednym miejscu.

5. Udoskonalona edycja obecności

Wprowadziliśmy ulepszenia w edycji czasu pracy, umożliwiając dodawanie samego rozpoczęcia pracy – przydatne, gdy pracownik zapomni zarejestrować swój czas lub gdy robi to za niego przełożony. Teraz możesz łatwo ustawić oddział, stanowisko i tryb pracy. Zaktualizowaliśmy również metodę edycji czasu pracy, rezygnując z niepraktycznego wyboru godzin za pomocą zegara na rzecz prostszego rozwiązania.

6. Dodawanie obecności również dla wielu pracowników i dni na raz

Odpowiadając na zapotrzebowanie użytkowników, wprowadziliśmy możliwość dodawania obecności dla wielu pracowników i różnych dni jednocześnie. W zakładce ‘Dzień’ i ‘Ewidencja’ możesz teraz zaznaczyć kilku pracowników lub użyć przycisku ‘Dodaj obecność’ i wybrać z kalendarza dni, dla których dodasz obecności. W przypadku, gdy obecność zostanie dodana na dzień z już zarejestrowaną pracą, nowe dane zastąpią wcześniejsze.

Nowa zakładka Ewidencja

Zakładka Ewidencja w Moniti upraszcza proces przeglądania i analizy obecności pracowników. Teraz, zamiast przeglądać historię obecności dzień po dniu lub wertować raporty, możesz łatwo zobaczyć podsumowanie czasu pracy i przerw dla wybranego okresu. Jeśli w jego trakcie pojawiły się jakieś nieprawidłowości na liście pojawi się ikona ostrzeżenia.

Kliknięcie na pracownika na liście umożliwia natychmiastowy dostęp do szczegółów jego obecności w wybranym okresie, podobnie jak w zakładce ‘Dzień’. Dodatkowo, wkrótce zintegrujemy raporty bezpośrednio w zakładce Ewidencja, aby wszystko związane z czasem pracy było w jednym miejscu. Wybierz zakres dat, a jeśli wszystko jest w porządku, wystarczy kliknąć przycisk ‘Pobierz’, aby zapisać dane w preferowanym formacie.

Nowa zakładka Foto-potwierdzenia

W zakładce Foto-potwierdzenia teraz łatwo możesz przeglądać wszystkie zdjęciowe potwierdzenia obecności pracowników za dany okres. Umożliwia to szybką i dokładną weryfikację, na przykład, czy pracownik budowlany miał odpowiedni sprzęt BHP, oraz identyfikację ewentualnych koleżeńskich odbić.

Nowa zakładka Kiosk

Nierozłącznym elementem czasu pracy jest aplikacja Moniti Kiosk która pełni rolę cyfrowej listy obecności dla pracowników których narzędziem pracy nie jest telefon ani laptop. Dlatego przenieśliśmy teraz zakładkę Kiosk do Obecności.

Nadchodzące zmiany

  1. Zakładka Monitoring GPS w której łatwo sprawdzisz informacje dotyczące wybranego dnia jak: ilość przebytych kilometrów z podziałem na pieszo i pojazdem, maksymalną prędkość oraz wyeksportujesz zestawienie do pliku w wybranym formacie
  2. Raporty dot. czasu pracy przeniesione do Ewidencji w Obecnościach
  3. Usprawnienia w module Delegowania zadań
  4. W pełni automatyczne grafiki pracy planowane przez wirtualnego menedżera Moniti AI