Rozliczanie czasu pracy kierowców w 2024 – kompleksowy przewodnik

Skoncentrowany kierowca ciężarówki prowadzący pojazd

Nie wiesz, jak zająć się prawidłowym rozliczaniem czasu pracy kierowców? W poniższym artykule poznasz najważniejsze zasady dotyczące ewidencji czasu pracy kierowcy i poznasz obowiązki pracodawcy.

Czym jest i dlaczego ważna jest ewidencja czasu pracy kierowców?

Ewidencja czasu pracy kierowców to zbiór procedur i metod służących do dokumentowania wszystkich godzin pracy, w tym czasu jazdy, odpoczynku oraz dostępności. Informuje nie tylko o czasie pracy kierowców, ale też ma znaczenie dla bezpieczeństwa. Obowiązek jej prowadzenia i przechowywania dokumentów potwierdzających czas pracy spoczywa na pracodawcy.

Znaczenie ewidencji czasu pracy kierowcy

 • Bezpieczeństwo: Dokładna ewidencja czasu pracy kierowców pomaga w zapobieganiu przemęczeniu, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drogach.
 • Zgodność z przepisami: Przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy, jazdy i odpoczynku jest obowiązkowe. Dokładna ewidencja pozwala na uniknięcie kar i sankcji za naruszenia.
 • Optymalizacja operacji: Dzięki ewidencji, firmy transportowe mogą lepiej planować zadania, maksymalizując wykorzystanie dostępnych zasobów.
 • Sprawiedliwe rozliczanie: Precyzyjna ewidencja czasu pracy kierowców pozwala sprawiedliwie rozliczać liczbę przepracowanych godzin, co przekłada się na równe traktowanie i wypłacanie odpowiedniego wynagrodzenia.

 

Jak rozliczać czas pracy kierowcy?

Nowoczesny biały zegar ścienny na jasnej ścianie

Rozliczanie czasu pracy kierowców powinno być dostosowane do potrzeb i możliwości firmy oraz zostać określone w regulaminie pracy. Aby wyliczyć ewidencję czasu pracy kierowców, firmy korzystają między innymi z:

 • Zapisów na wykresówkach: Tradycyjna metoda, polegająca na ręcznym zapisywaniu informacji o czasie pracy. Mimo swojej pracochłonności jest nadal używana w niektórych sytuacjach.
 • Wydruków z karty kierowcy i tachografu cyfrowego: Tachografy automatycznie rejestrują czas pracy, co ułatwia jego ewidencję. Wydruki z tych urządzeń są dokładne i łatwe do zweryfikowania.
 • Aplikacji informujących o czasie prowadzenia pojazdu: Aplikacje mogą być wykorzystywane zamiast tradycyjnych lokalizatorów GPS oraz tradycyjnej ewidencji czasu pracy polegającej np. na ręcznym spisywaniu godzin. Umożliwiają dokładne i automatyczne udokumentowanie czasu prowadzenia pojazdu i innych wykonywanych czynności.
 • Innych możliwości: Firmy mogą również wykorzystywać różne dokumenty, takie jak listy zadań, raporty z systemów monitoringu, czy lokalizatory GPS.

Elementy składające się na ewidencję czasu pracy

Ewidencja czasu pracy kierowców musi być dokładna i zgodna z przepisami. Obejmuje ona szereg elementów, które są niezbędne dla prawidłowego rozliczenia:

 • Liczba przepracowanych godzin: całkowity czas pracy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 • Godziny dyżuru: należy uwzględnić godzinę rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce pełnienia dyżuru.
 • Nocne zmiany: pracę w porze nocnej należy dodatkowo oznaczyć.
 • Nadgodziny: czas pracy przekraczający standardowe godziny pracy.
 • Nieobecności: dni wolne, urlopy oraz wszelkie inne nieobecności w pracy.
 • Przerwy: czas na odpoczynek i regenerację, niezbędny z punktu widzenia przepisów o czasie pracy i wykonywaniem przewozu drogowego.
 • Pozostałe zadania wykonywane przez kierowców: szczegółowe rozliczenie czasu poświęconego na poszczególne zadania transportowe.

System czasu pracy w branży transportowej i przewozowej

Zatłoczona droga z wieloma ciężarówkami i samochodami z lotu ptaka

Poza doborem odpowiedniego sposobu rozliczania ważny jest też wybór systemu, w którym będą pracować kierowcy. Wybór musi być dostosowany do norm prawnych i przepisów drogowych, może się różnić w zależności od rodzaju przewozu.

Wyróżniamy system:

 1. Podstawowy: Oznacza ośmiogodzinną normę pracy na dobę. Przekroczenie tego wymiaru skutkuje nadgodzinami.
 2. Równoważny: Umożliwia większą elastyczność, dopuszczając do 12 godzin pracy na dobę. Wydłużenie czasu pracy musi być zrównoważone w innych dniach.
 3. Przerywany: Wynosi 8 godzin, jednak pozwala na wprowadzenie kilkugodzinnej przerwy, dzieląc czas pracy na dwie części. Przerwa ta nie może przekraczać 5 godzin, a za jej czas kierowcom przysługuje połowa wynagrodzenia.
 4. Zadaniowy: Stosowany w uzasadnionych przypadkach, jednak czas na realizację zadania nie powinien wynosić więcej niż 8 godzin. Kierowca rozliczany jest za wykonane zadanie.
 5. Mieszany (równoważno-przerywany): W uzasadnionych przypadkach pozwala na wydłużenie dziennego czasu pracy do 12 godzin przy zachowaniu prawa do odpoczynku.

Jak efektywnie zarządzać ewidencją czasu pracy kierowców i zminimalizować błędy?

Uśmiechnięci menadżerowie w kurtkach na firmowym spotkaniu

Rozliczanie czasu pracy kierowców można usprawnić dzięki zastosowaniu automatycznych narzędzi, które usprawnią ten proces i zminimalizują ryzyko błędów.

 • Automatyzacja ewidencji czasu pracy: Stosowanie nowoczesnych systemów do zarządzania czasem pracy, które automatyzują procesy związane z rejestrowaniem czasu pracy, jazdy oraz odpoczynku. Narzędzia takie jak systemy GPS i tachografy cyfrowe pozwalają na zdalne monitorowanie i zapisywanie danych.
 • Szkolenia dla kierowców: Regularne szkolenia dotyczące przepisów czasu pracy oraz obsługi narzędzi służących do ewidencji czasu pracy są niezbędne dla lepszego ich zrozumienia i prawidłowego stosowania.
 • Dostęp do informacji dla kierowców: Zapewnienie kierowcom łatwego dostępu do ich własnych danych dotyczących czasu pracy, jazdy i odpoczynku może zwiększyć transparentność i zaangażowanie w prawidłowe rozliczanie czasu pracy oraz zmniejszyć liczbę nieusprawiedliwionych nieobecności.
 • Stałe monitorowanie przepisów: Utrzymywanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących przepisów i regulacji jest niezbędne dla zapewnienia zgodności działań firmy z prawem.

Systemy do zarządzania czasem pracy i monitoringu kierowców

Ekran aplikacji Moniti przedstawiający listę obecności pracowników

Narzędzia elektroniczne umożliwiają efektywniejsze zarządzanie i większą kontrolę nad czasem pracy kierowców. Oferują funkcje, które wspierają zarówno pracodawców jak i samych kierowców. Przykładowe funkcje pokażemy na przykładzie aplikacji Moniti:

 • Monitoring GPS: Umożliwia precyzyjny monitoring trasy i czasu pracy kierowców, co jest niezbędne do dokładnego rozliczania i zarządzania flotą pojazdów.
 • Automatyzacja ewidencji: System automatycznie rejestruje czas pracy, jazdy oraz odpoczynku, znacznie redukując ryzyko błędów i oszczędzając czas pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia.
 • Centralizacja danych: Wszystkie informacje o pracy kierowców są gromadzone w jednym miejscu, co zapewnia łatwy dostęp i pozwala na szybką analizę danych.
 • Kontrola czasu pracy: Narzędzia oferowane przez Moniti umożliwiają monitorowanie i zarządzanie czasem pracy. Pomaga to w zapewnieniu zgodności z przepisami oraz optymalizacji procesów pracy, co przekłada się na lepsze planowanie i bezpieczeństwo na drogach.
 • Zgodność z przepisami: System wspiera firmy w zachowaniu zgodności z regulacjami dotyczącymi czasu pracy, jazdy i odpoczynku, aktualizując wiedzę o zmieniających się przepisach.
 • Raportowanie i analiza: W aplikacji znajdują się zaawansowane opcje raportowania, które pozwalają na dokładne analizowanie danych dotyczących czasu pracy, wspierając optymalizację operacji.
 • Wsparcie dla kierowców: Kierowcy mają dostęp do własnych danych o czasie pracy, co zwiększa transparentność i umożliwia lepsze planowanie czasu pracy i odpoczynku.

Wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania czasem pracy kierowców ułatwia zarządzanie całą flotą pojazdów, pomaga w zwiększeniu efektywności pracowników, dokładności ewidencji oraz lepszej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Podsumowanie

Odpowiednie rozliczanie czasu pracy kierowców jest ważnym elementem dla branży transportowej i gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, ale także poprawia efektywność operacyjną firmy i zapewnia sprawiedliwość wynagrodzenia. Firmy mają możliwość dostosowania odpowiednich metod ewidencji — od tradycyjnych, po cyfrowe.