System 4-brygadowy — wszystko, co musisz wiedzieć

Ilustracja przedstawiająca cztery pory dnia nad górskim krajobrazem, od wschodu do nocy.

System 4-brygadowy jest jednym z bardziej kontrowersyjnych systemów organizacji czasu pracy. Czasem jednak jego zastosowanie jest niezbędne, aby dostosować pracę do specyficznych wymagań operacyjnych zakładu pracy. W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o systemie 4-brygadowym, od definicji, przez zastosowania i regulacje prawne po korzyści i wyzwania z nim związane.

Czym jest system 4-brygadowy?

Czterobrygadowy system pracy to specyficzny model organizacji czasu pracy, który został zaprojektowany, aby sprostać wyzwaniom związanym z koniecznością ciągłego funkcjonowania niektórych zakładów przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. W tym systemie pracownicy są podzieleni na cztery brygady, z których każda pracuje w trzech głównych zmianach: porannej (od 6:00 do 14:00), popołudniowej (od 14:00 do 22:00) i nocnej (od 22:00 do 6:00). Po zakończeniu cyklu zmian pracownikom przysługuje czas odpoczynku, co jest zgodne z przepisami o normach odpoczynku.

System ten nie tylko zapewnia ciągłość pracy, ale także umożliwia stosowanie przepisów o ogólnym wymiarze czasu pracy zgodnie z Kodeksem pracy. Dzięki temu pracownicy mogą lepiej planować swój czas wolny, chociaż nieregularne godziny mogą wpływać na życie prywatne.

Chociaż termin „system czterobrygadowy” został usunięty z Kodeksu Pracy w 2003 roku, praktyka organizacji pracy w ruchu ciągłym, do której odnosi się współczesne prawo pracy, nadal obejmuje zasady funkcjonowania takich systemów.

Dowiedz się, jak Moniti pomaga zwiększyć produktywność i poprawić zarządzanie czasem pracy w Twojej firmie. Przetestuj za darmo aplikację i przekonaj się, jak możesz z łatwością zarządzać zespołem pracującym w systemie 4-brygadowym.

Różnice między systemem 4-brygadowym a 4-zmianowym

Chociaż 4-brygadowy i 4-zmianowy system czasu pracy mogą wydawać się podobne z powodu podziału pracy na cztery zespoły, istnieją między nimi różnice dotyczące przede wszystkim struktury pracy i liczby zmian.

System 4-brygadowy

System 4-brygadowy to model organizacji pracy, który dzieli pracowników na cztery brygady. Każda z nich pracuje według ustalonego schematu trzech zmian, co zapewnia ciągłość produkcji lub usług przez całą dobę. Zmiany te są zazwyczaj stałe i obejmują:

 • Zmiana poranna od 6:00 do 14:00,
 • Zmiana popołudniowa od 14:00 do 22:00,
 • Zmiana nocna od 22:00 do 6:00.

W każdym cyklu pracy, po kilku dniach pracy, przewidziane są dni wolne, które pozwalają na regenerację pracowników.

System 4-zmianowy

System 4-zmianowy różni się od 4-brygadowego większą elastycznością w organizacji zmian. Pracownicy nie są przypisani do stałych zmian, a zmiany mogą na siebie nachodzić, co umożliwia lepsze dostosowanie do szczytowych godzin działalności firmy lub sezonowych wzrostów zapotrzebowania na pracę. Typowy harmonogram dla systemu 4-zmianowego może wyglądać następująco:

 • Pierwsza zmiana od 7:00 do 15:00,
 • Druga zmiana od 10:00 do 18:00,
 • Trzecia zmiana od 12:00 do 20:00,
 • Czwarta zmiana od 15:00 do 23:00.

W tym systemie pracownicy nie są podzieleni na ścisłe brygady, a tydzień pracy każdego pracownika może wyglądać inaczej, zależnie od potrzeb operacyjnych.

Kodeks pracy a system 4-brygadowy - najważniejsze paragrafy Kodeksu pracy

Kodeks prawny na rok 2024 z młotkiem sędziowskim i wagą na tle biblioteki prawnej.

System 4-brygadowy, choć nie jest już bezpośrednio wymieniany w Kodeksie pracy, nadal musi przestrzegać jego przepisów, które regulują wymiar czasu pracy, odpoczynki oraz wynagrodzenia w każdym systemie czasu pracy. Dodatkowo bezpośrednio podlega pod przepisy dotyczące pracy w ruchu ciągłym. Najważniejsze aspekty, które należy wziąć pod uwagę, to:

Ogólny wymiar czasu pracy:

Zgodnie z Art. 129 Kodeksu pracy, w każdym systemie czasu pracy, włączając system 4-brygadowy, ogólny wymiar czasu pracy nie powinien przekraczać przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy pracownika, rozliczanych w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie może przekraczać 4 miesięcy. Przeciętne normy czasu pracy muszą być zachowane w każdym cyklu pracy.

Praca w ruchu ciągłym – przedłużenie czasu pracy:

Zgodnie z art. 138 § 1 Kodeksu Pracy, przy pracach w ruchu ciągłym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin w niektórych dniach, pod warunkiem zachowania średniej 43 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni. Za każdą godzinę pracy powyżej normy ośmiogodzinnej pracownikowi przysługuje dodatek, określony w art. 151(1) § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy.

Dowiedz się, jaka jest maksymalna ilość godzin pracy w miesiącu i dostosuj grafiki do wszystkich przepisów.

Zaplanowanie harmonogramu pracy:

Zgodnie z art. 132 i 133 Kodeksu pracy, harmonogram pracy musi uwzględniać przepisy dotyczące przeciętnych norm czasu pracy oraz konieczność zachowania norm odpoczynku, zapewniając pracownikom co najmniej 11 godzin odpoczynku na dobę oraz co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

Minimalne wynagrodzenie i dodatki:

Zgodnie z art. 151 Kodeksu Pracy, pracownicy systemu 4-brygadowego mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy nadliczbowej. Ponadto, za pracę w godzinach nocnych i w dni świąteczne przysługuje im dodatek nocny oraz świąteczny, który jest zwykle wyższy niż standardowa stawka godzinowa.

Zachowanie dni wolnych od pracy:

Zgodnie z art. 151(10) Kodeksu pracy, pracownikom wykonującym pracę w dni, które są ustawowo wolne od pracy, takie jak niedziele i święta, należy zapewnić inny dzień wolny w zamian. W systemie 4-brygadowym, gdzie grafik może wymagać pracy w te dni, pracodawca musi zorganizować harmonogram tak, aby pracownicy otrzymali wolne w innym terminie. Przykładowo w zamian za pracującą niedzielę, odpowiednia liczba dni wolnych od pracy powinna zostać udzielona w terminie sześciu dni poprzedzających lub następujących po pracującej niedzieli w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Jak stworzyć harmonogram pracy w systemie 4-brygadowym?

Mężczyzna pracujący przy komputerze z widokiem na kalendarz w jasnym biurze z roślinami.

Stworzenie efektywnego harmonogramu pracy w systemie czterobrygadowym wymaga precyzyjnego planowania, które uwzględnia podstawowy system czasu pracy oraz zapewnia zachowanie norm odpoczynku. Harmonogram powinien być dostosowany do specyfiki danego stanowiska pracy, z uwzględnieniem dobowego wymiaru czasu pracy oraz możliwości dopuszczalnego przedłużenia czasu pracy w razie potrzeb. Ważne jest, aby harmonogram był jasny i zrozumiały dla wszystkich pracowników, którzy zaczynają pracę w ustalonych dniach pracy, a także dla zarządzających, którzy muszą zaplanować harmonogram pracy z uwzględnieniem wszystkich wymagań operacyjnych. W stworzeniu harmonogramu pracy pomoże Ci:

 1. Określenie podstawowego systemu czasu pracy: Zacznij od ustalenia dobowego wymiaru czasu pracy dla każdej zmiany. W systemie 4-brygadowym często stosuje się zmiany trwające 12 godzin, które mogą być planowane w cyklach (np. 4 dni pracy, 4 dni wolnego).
 2. Dopasowanie do specyfiki stanowiska pracy: Analizuj potrzeby konkretnego stanowiska pracy. Zastanów się, czy potrzebne są specjalne zmiany dla określonych ról lub maszyn, które wymagają ciągłej obsługi.
 3. Zachowanie norm odpoczynku: Zaplanuj harmonogram tak, aby pracownicy mieli wystarczająco dużo czasu na odpoczynek między zmianami. Przestrzeganie przepisów dotyczących odpoczynku jest niezbędne dla utrzymania zdrowia i efektywności pracowników.
 4. Równomierny rozkład dni pracy: Upewnij się, że dni pracy i dni wolne są rozłożone równomiernie między wszystkimi członkami zespołu, aby uniknąć dysproporcji i nadmiernego obciążenia poszczególnych pracowników.
 5. Elastyczność w dniu wykonywania pracy: Umożliwiaj dopuszczalne przedłużenie czasu pracy w sytuacjach wymagających dodatkowej interwencji, takich jak awarie czy nieprzewidziane wzrosty popytu, ale zawsze z zachowaniem odpowiednich okresów odpoczynku.
 6. Komunikacja i konsultacje: Regularnie konsultuj plany zmian z pracownikami, aby zapewnić ich zrozumienie i akceptację harmonogramu. Otwarta komunikacja pomoże w identyfikacji i rozwiązaniu potencjalnych problemów, zanim staną się one poważnymi przeszkodami.

Sprawdź, jak Moniti pomoże Ci zaplanować harmonogram pracy i przesłać go do pracowników, za pomocą tylko jednego kliknięcia.

Wynagrodzenie w systemie 4-brygadowym

System wynagradzania w pracy 4-brygadowej musi uwzględniać nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale również dodatki za pracę w nadgodzinach, w nocy oraz w dni wolne od pracy. Często stosowaną praktyką jest również podwyższone wynagrodzenie lub dodatki, za pracę w takim systemie, jednak nie jest to obowiązkiem pracodawcy.

Minimalne wynagrodzenie:

Zapewnienie, że wszyscy pracownicy otrzymują wynagrodzenie co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatek za godziny nadliczbowe:

Pracownicy systemu 4-brygadowego często pracują dłużej niż standardowe 8 godzin na zmianę, zwłaszcza w okresach intensywnej produkcji. Dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin w niektórych dniach, z zachowaniem średniej 43 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni. Za każdą godzinę pracy nadliczbowej, zgodnie z art. 151(1) § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownikom przysługuje dodatek wynagrodzenia.

Dodatek za pracę w godzinach nocnych i świątecznych:

Pracownicy systemu 4-brygadowego, którzy pracują w godzinach nocnych lub w dni świąteczne, mają prawo do dodatków nocnych oraz świątecznych. Wysokość tych dodatków może się różnić, ale często wynosi 20% stawki godzinowej. Jest to rekompensata za nieregularne godziny pracy i większe obciążenie związane z pracą w mniej standardowych porach.

Wady i zalety systemu 4-brygadowego

Dwa drewniane klocki z zielonym znakiem "v" i czerwonym "x" na niebieskim tle.

System 4-brygadowy, jak każdy system organizacji pracy, ma swoje plusy i minusy, które mogą wpływać na decyzje zarządcze, dobrostan pracowników oraz ogólną efektywność operacyjną firmy.

Zalety systemu 4-brygadowego:

 1. Zapewnienie ciągłości operacji – W sektorach takich jak produkcja czy służby zdrowia, gdzie ciągłość pracy jest krytyczna, system 4-brygadowy umożliwia zaplanowanie harmonogramu pracy tak, aby zakład był operacyjny 24/7.
 2. Zachowanie norm odpoczynku – Pracownicy mają zapewnione dni wolne po intensywnych zmianach, co jest zgodne z normami odpoczynku i przeciwdziała przemęczeniu, pomimo długiego dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Optymalizacja wykorzystania zasobów – Umożliwia lepsze wykorzystanie maszyn i sprzętu, co zwiększa efektywność operacyjną i obniża koszty związane z przestojami.
 4. Zwiększona elastyczność w planowaniu – Dzięki możliwości dopuszczalnego przedłużenia czasu pracy, system pozwala na szybsze reagowanie na nieprzewidziane potrzeby produkcyjne czy operacyjne.
 5. Stabilność zatrudnienia – Regularne zmiany i przewidywalne dni pracy przyczyniają się do stabilności zatrudnienia, co jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Wady systemu 4-brygadowego:

 1. Złożoność w zarządzaniu czasem pracy – Organizacja grafiku może być wyzwaniem, szczególnie przy równomiernym rozdzielaniu godzin pracy między pracowników, co może prowadzić do błędów i konfliktów.
 2. Negatywny wpływ na życie osobiste – Pracownicy zaczynają pracę w różnych godzinach, co utrudnia planowanie życia osobistego i utrzymanie regularnych relacji rodzinnych, zwłaszcza przy pracy w dni uznawane za świąteczne.
 3. Ryzyko wypalenia zawodowego – Chociaż system zapewnia dłuższe okresy wolnego, długie zmiany mogą przyczyniać się do zmęczenia i wypalenia, zwłaszcza na stanowiskach o wysokim poziomie stresu.
 4. Trudności w adaptacji nowych pracowników – Dla nowo zatrudnionych, adaptacja do nieregularnego harmonogramu i długich godzin pracy może być szczególnie trudna.
 5. Wyższe koszty operacyjne – Utrzymanie ciągłości pracy i zarządzanie bardziej złożonym systemem czasu pracy może wiązać się z wyższymi kosztami operacyjnymi, na przykład związanymi z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników do pokrycia wszystkich zmian.

Kiedy można wprowadzić zmianowy system pracy?

Wprowadzenie systemu czterobrygadowego jest uzasadnione w sektorach, gdzie ciągłość działania jest krytyczna dla bezpieczeństwa, zdrowia publicznego lub stabilności finansowej. Taki system pracy jest odpowiedni, gdy przerwy w działalności mogłyby spowodować poważne zakłócenia lub straty. Poniżej przedstawiliśmy, kiedy jego implementacja jest najkorzystniejsza:

 1. Przemysł ciężki i ciągła produkcja: W zakładach, gdzie wymagana jest nieprzerwana operacja linii produkcyjnych (jak w przemyśle ciężkim, czy produkcyjnym) — system czterobrygadowy zapewnia efektywność i minimalizuje ryzyko przestojów, maksymalizując wykorzystanie maszyn i zasobów.
 2. Sektory z krytyczną ciągłością operacji: Energetyka i infrastruktura krytyczna wymagają ciągłej gotowości operacyjnej do zarządzania systemami, które nie mogą sobie pozwolić na przerwy. System czterobrygadowy pozwala na ciągłą obsługę i eliminuje ryzyko przerw mogących zagrozić dostawom energii czy funkcjonowaniu krytycznej infrastruktury.
 3. Ochrona zdrowia i służby ratunkowe: Szpitale, służby medyczne oraz ratunkowe, takie jak straż pożarna i policja, które muszą reagować na bieżąco na sytuacje kryzysowe, korzystają z systemu czterobrygadowego. Umożliwia on nieprzerwaną opiekę i gotowość do działania, co jest kluczowe w zapewnianiu ciągłej opieki nad pacjentami oraz szybkiej reakcji w nagłych wypadkach.

Wprowadzenie systemu czterobrygadowego musi być dobrze uzasadnione nie tylko ze względów operacyjnych, ale także z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi, aby zapewnić, że korzyści z jego implementacji przewyższają potencjalne wyzwania organizacyjne i koszty. Takie uzasadnienie powinno opierać się na dokładnej analizie potrzeb operacyjnych oraz możliwości adaptacyjnych pracowników.

Podsumowanie

System 4-brygadowy to rozwiązanie dla firm wymagających ciągłości działania, ponieważ oferuje stabilność i zgodność z normami pracy. Choć niesie wyzwania jak ryzyko wypalenia czy skomplikowane zarządzanie czasem pracy, jego odpowiednia implementacja i zarządzanie mogą znacząco zwiększyć produktywność. Właściwe dostosowanie systemu do specyficznych potrzeb organizacji oraz dbałość o dobrostan pracowników są kluczowe dla sukcesu tego modelu pracy. Dzięki temu można osiągnąć równowagę między wymogami operacyjnymi a satysfakcją i zdrowiem zespołu.