Podstawowy system czasu pracy — wszystko, co musisz wiedzieć w 2024

Pracownik sprawdzający czas na zegarku przy laptopie i notesie.

Podstawowy system czasu pracy to najczęściej stosowany model regulacji czasu pracy w Polsce. Wyróżnia się on prostotą, przewidywalnością i stabilnością, co czyni go korzystnym rozwiązaniem zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. W tym artykule dowiesz się, jakie są zasady funkcjonowania i rozliczania podstawowego systemu czasu pracy, a także poznasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące.

Czym jest podstawowy system czasu pracy według Kodeksu pracy?

Podstawowy system czasu pracy jest podstawą dla zarządzania czasem pracy, promując efektywność oraz uporządkowane procedury pracy. Jego przejrzyste i stabilne zasady organizacji czasu pracy, są szczegółowo opisane w Kodeksie pracy i stanowią wzór dla innych, bardziej złożonych systemów czasu pracy, rozwijanych na jego bazie.

Zgodnie z art. 129 § 1 kodeksu pracy, standardowy dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i nie więcej niż 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie może przekraczać 4 miesięcy. Standardowo w zakładach pracy stosowany jest okres rozliczeniowy, wynoszący jeden miesiąc. Dopuszczalne jest jednak wydłużenie tego okresu nawet do 12 miesięcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak specyficzne potrzeby organizacyjne lub warunki pracy.

Najważniejsze cechy podstawowego systemu czasu pracy

Podstawowy system czasu pracy charakteryzuje się kilkoma istotnymi cechami, które są zgodne z Kodeksem pracy i wpływają na jego funkcjonowanie w praktyce:

 • Przewidywalność: Pracownicy i pracodawcy mogą łatwo planować czas pracy oraz życie prywatne dzięki ustalonym, regularnym godzinom pracy.
 • Prostota zarządzania: System jest łatwy w administracji, co jest korzystne dla zarówno dużych korporacji, jak i mniejszych przedsiębiorstw.
 • Zabezpieczenie praw pracowniczych: Dobowe i tygodniowe limity pracy zapewniają ochronę przed nadmiernym obciążeniem pracą i chronią zdrowie pracowników.
 • Elastyczność w przypadkach uzasadnionych: Kodeks pracy pozwala na dostosowanie okresu rozliczeniowego, co może być korzystne w przypadku sezonowych wahań w pracy lub projektów wymagających intensywniejszej pracy w określonym czasie.
 • Dokładna regulacja nadgodzin: System jasno określa zasady dotyczące pracy w nadgodzinach, w tym wymogi dotyczące dodatkowego wynagrodzenia, co zapewnia, że każda godzina pracy ponad normę jest odpowiednio rekompensowana.

Te cechy sprawiają, że podstawowy system czasu pracy jest popularnym wyborem wśród pracodawców w Polsce, oferując równowagę pomiędzy potrzebami biznesowymi a dobrostanem pracowników.

Alternatywne systemy czasu pracy

W odpowiedzi na różnorodne potrzeby organizacyjne i branżowe, Kodeks pracy dopuszcza także inne systemy czasu pracy, które można dostosować w zależności od specyfiki działalności:

 • Równoważny system czasu pracy: Umożliwia elastyczne rozłożenie godzin pracy w okresie rozliczeniowym.
 • Zadaniowy system czasu pracy: Skupia się na wykonaniu określonych zadań niezależnie od liczby przepracowanych godzin.
 • System przerywanego czasu pracy: Pozwala na przerwy w pracy przekraczające standardowe przerwy regulaminowe.
 • Weekendowy system czasu pracy: Praca głównie w weekendy, z wolnymi dniami w tygodniu.
 • System skróconego tygodnia pracy: Praca skoncentrowana w mniej niż pięć dni, z dłuższymi dniami pracy.
 • System skróconego czasu pracy: Pozwala pracownikom na krótsze dni pracy, szczególnie przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy.

System czasu pracy w ruchu ciągłym: Stosowany tam, gdzie wymagana jest ciągłość pracy (np. produkcja), z pracownikami pracującymi w zmianach przez całą dobę.

Rozliczanie czasu pracy w systemie podstawowym

Zmęczony mężczyzna pracujący przy biurku z górą dokumentów w biurze.

Rozliczanie czasu pracy w systemie podstawowym, podobnie jak w prawie każdym systemie czasu pracy, jest kluczowe dla zapewnienia zgodności z przepisami prawa pracy i ochrony praw pracowników. Pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w określonym czasie i jest w trakcie niego zobowiązany do wykonania powierzonych zadań. Z kolei pracodawca, musi przestrzegać obowiązujących norm i wymiarów czasu pracy, tygodniowego oraz dobowego wymiaru czasu pracy, zagwarantować odpowiednie okresy odpoczynków i dokładnie dokumentować pracę.

Rozliczanie nadgodzin w podstawowym systemie czasu pracy

Przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy w systemie podstawowym nie jest możliwe. Możliwa jest natomiast praca w godzinach nadliczbowych, która jest regulowana przez art. 151 Kodeksu pracy. Nadgodziny muszą być uzasadnione oraz dokładnie udokumentowane i wynagradzane zgodnie z przepisami, które wymagają od pracodawców wypłaty dodatków za nadgodziny. Te dodatki wynoszą co najmniej 50% zwykłego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy ponad ustalone normy.

Ewidencja czasu pracy

Dokładna ewidencja czasu pracy, która obejmuje wszystkie godziny pracy, nadgodziny, a także czas urlopów i zwolnień lekarskich, jest niezbędna dla zgodności z przepisami prawa i jest podstawą przy rozliczaniu czasu pracy. Precyzyjne prowadzenie dokumentacji jest kluczowe dla właściwego rozliczenia czasu pracy. Narzędzia takie jak Moniti automatyzują procesy ewidencji, co znacznie ułatwia zarządzanie, redukuje ryzyko błędów i pozwala na łatwe generowanie raportów związanych z czasem pracy, urlopami oraz zwolnieniami.

Zasady rozliczania w podstawowym systemie czasu pracy mają na celu zapewnienie transparentności i sprawiedliwości w zarządzaniu czasem pracy, co jest fundamentalne dla utrzymania dobrych relacji między pracownikami a pracodawcami oraz dla efektywnego funkcjonowania każdej organizacji.

Harmonogram pracy a podstawowy system czasu pracy

Kolorowa ilustracja kalendarza z długopisem i budzikiem, koncept planowania czasu.

Harmonogram pracy jest kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi w każdej organizacji. Jego właściwe ułożenie zapewnia efektywność operacyjną, zadowolenie pracowników oraz zgodność z przepisami prawa pracy. Właściwe planowanie harmonogramu oraz przestrzeganie czasów odpoczynku są istotne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Układanie harmonogramu pracy

Aby ułożyć harmonogram czasu pracy, należy wziąć pod uwagę między innymi:

 • Informacje o dniach roboczych: Rozpocznij od ustalenia, które dni tygodnia są przeznaczone na pracę. To stanowi podstawę do planowania obecności pracowników w firmie, co jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości operacji.
 • Wymiar czasu pracy: Określ łączną liczbę godzin pracy, które pracownik powinien wykonać w danym okresie rozliczeniowym. To pomoże w zapewnieniu, że wszystkie zadania zostaną wykonane, a firma pozostanie zgodna z przepisami dotyczącymi maksymalnej liczby godzin pracy.
 • Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy: Grafik musi informować o godzinie rozpoczęcia pracy oraz zakończenia jej każdego dnia roboczego. Jest to kluczowe dla zarządzania czasem pracy i organizacji pracy w firmie.
 • Dobę pracowniczą: Ustal zakres godzinowy doby pracowniczej, co ma bezpośredni wpływ na planowanie odpoczynków dobowych oraz na dopuszczalne wykonywanie pracy w ramach ustalonych godzin.
 • Odpoczynki dobowe i tygodniowe: Zapewnij pracownikom prawo do nieprzerwanego odpoczynku dobowego trwającego co najmniej 11 godzin oraz zachowanie odpoczynku tygodniowego trwającego co najmniej 35 godzin. To jest fundamentalne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia i efektywności pracowników.
 • 5-dniowy tydzień pracy: Zorganizuj czas pracy tak, aby pracownicy pracowali w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, co pozwala na zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Zapewnienie wolnej niedzieli minimum raz na 4 tygodnie: Zagwarantuj, że pracownicy otrzymają wymagany odpoczynek w niedzielę co najmniej raz w miesiącu, co jest zgodne z prawem pracy i wspiera dobre samopoczucie.
 • Dni wolne od pracy: W planowaniu harmonogramu uwzględnij święta państwowe i inne dni ustawowo wolne od pracy, aby zapewnić, że wszyscy pracownicy mogą skorzystać z przysługujących im dni wolnych.
 • Urlopy pracowników: Planuj pracę z wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę wnioski urlopowe pracowników. To kluczowe dla zapewnienia, że wszelkie nieobecności są odpowiednio zrekompensowane i nie wpłyną negatywnie na operacje firmy.

Dowiedz się, w jaki sposób zaplanować harmonogram pracy krok po kroku i pobierz darmowe wzory.

Harmonogram pracy powinien być opublikowany w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich pracowników, tak aby każdy miał możliwość zapoznania się z godzinami swojej pracy. Najczęściej jest to tablica ogłoszeń w miejscu pracy lub wewnętrzny system informatyczny firmy. Można również stosować aplikacje takie jak Moniti, które umożliwiają podgląd grafiku pracy w dowolnym momencie i automatycznie powiadamiają pracowników o ewentualnych zmianach.

Indywidualny czas pracy na pisemny wniosek pracownika

Pracownicy, którzy z różnych powodów, takich jak obowiązki rodzinne czy edukacyjne, potrzebują elastyczniejszego grafiku, mogą złożyć wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy. Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może zastosować elastyczny lub indywidualny czas pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest aktualnie objęty lub zmienić stosowany system czasu pracy na przykładowo skrócony tydzień pracy (który zwiększa dobowy wymiar czasu pracy), przerywany system czasu pracy, albo inny system wnioskowany przez pracownika. Pracodawca może odrzucić taki wniosek, jednak odrzucenie powinno być uzasadnione przyczynami obiektywnymi dotyczącymi organizacji pracy. Indywidualne rozkłady pracy są najczęściej stosowane w branżach kreatywnych czy IT.

Dzięki Moniti możesz z łatwością dostosowywać harmonogramy czasu pracy do indywidualnych wniosków pracowniczych, a także przekazywać grafiki jednym kliknięciem. Nie tylko zaoszczędzisz czas, ale też zwiększysz satysfakcję pracowników i zapewnisz płynne funkcjonowanie firmy.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie opublikować informację o stosowanym systemie czasu pracy?

Informacja o stosowanym systemie czasu pracy powinna być dostępna dla wszystkich pracowników. Powinna być opublikowana regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy, jeśli taki występuje u danego pracodawcy. Dodatkowo, szczegóły dotyczące systemu czasu pracy mogą wynikać bezpośrednio z umowy o pracę każdego pracownika.

Tak, praca w sobotę jest dozwolona i może być wymagana w zależności od charakteru pracy i specyfiki branży. Jednakże pracodawcy muszą zapewnić, że pracownicy otrzymują odpowiedni odpoczynek tygodniowy, który zazwyczaj wynosi co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. W przypadku pracy w sobotę pracodawca powinien zorganizować harmonogram pracy tak, aby przestrzegać wymogów dotyczących odpoczynku.

Zgodnie z Kodeksem pracy, jeśli święto wypada w sobotę, pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny, który powinien być udzielony w innym dniu roboczym. To prawo dotyczy wszystkich pracowników, niezależnie od tego, czy ich standardowy harmonogram pracy obejmuje soboty, czy nie. Kompensacyjny dzień wolny za święto przypadające w sobotę powinien zostać udzielony w ramach tego samego okresu rozliczeniowego, w którym wystąpiło święto.

Jeżeli święto ustawowo wolne od pracy przypada w niedzielę, nie ma wpływu na wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Niedziele są zwykle dniami wolnymi od pracy, więc fakt, że święto przypada na ten dzień, nie zmienia liczby godzin pracy, które pracownik powinien wykonać w danym miesiącu. W takim przypadku nie dochodzi do obniżenia wymiaru czasu pracy.

Elastyczny czas pracy jest systemem, który może być stosowany w celu dostosowania godzin pracy do indywidualnych potrzeb pracowników oraz wymogów operacyjnych firmy. W ramach tego systemu pracownicy mogą zaczynać i kończyć pracę o różnych porach, przy czym należy przestrzegać łącznego wymiaru czasu pracy przewidzianego dla danego okresu rozliczeniowego. Elastyczny czas pracy musi być jednak zgodny z przepisami prawa, a wszelkie odstępstwa od standardowych godzin pracy powinny być jasno określone w regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy lub umowie o pracę.